Gratis verzending vanaf € 250,-

Privacyverklaring

Privacyverklaring

GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V.
gevestigd aan: Oude Bakelsedijk 6, Gemert is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.grosbv.nl
Oude Bakelsedijk 6
5421 WP Gemert
Nederland
Telefoonnummer: 0492 390221
KVK nummer: 17043856
Mailadres inzake privacy kwesties/AVG: mailing@grosbv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken doordat:

 • U gebruik maakt van de diensten van GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V.;
 • En/of omdat u deze gegevens na accordering van deze privacyverklaring zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Sector
 • Subsector
 • Koopgeschiedenis

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bestellen;
 • Marketing;
 • Informeren;
 • Solliciteren.


Concreet:

Bestellen

 • Afhandelen van bestellingen (producten en diensten)
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Afhandelen van bestellingen
Als u een bestelling plaatst bij GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V., dan hebben wij uw gegevens nodig om uw bestelling af te kunnen handelen. Zo verwerken wij uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam en adres om uw bestelling te leveren. Uw telefoonnummer en e-mailadres worden opgeslagen om u - indien nodig - te benaderen en om u te informeren over de afhandeling van uw bestelling.

Marketing

 • Verzenden van onze email nieuwsbrief
 • Mailen om uw tevredenheid als klant te kunnen onderzoeken via een klant­tevredenheids­onderzoek
 • Marketinganalyses en optimalisaties met als doel u zo optimaal mogelijk van informatie te voorzien over onze producten en diensten

Nieuwsbrief
Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan slaan wij uw naam en uw e-mailadres op om u te kunnen voorzien van de nieuwsbrief. Gegevens over de sector waarin u werkzaam bent bewaren wij, zodat wij de juiste mailing naar de juiste personen kunnen sturen.

Analytics
De website van GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. verzamelt uw gegevens om onze website te verbeteren. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze gegevens worden via uw IP-adres verzameld. Denk hierbij aan informatie die betrekking heeft op de duur van uw websitebezoek of de specifieke websitepagina’s op onze site die u bezoekt.

Webwinkelkeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Informeren

 • Informeren over onze producten en diensten
 • Verzenden van huishoudelijke mededelingen

Verzoek tot contact
Als u ons verzoekt om contact met u op te nemen via het contactformulier op de website, dan vragen wij alleen de benodigde gegevens om u van dienst te kunnen zijn. Uw naam, bedrijfsnaam en postcode gebruiken wij om u te koppelen aan de juiste contactpersoon binnen ons bedrijf. Uw e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om contact met u op te nemen.

Solliciteren

 • Verwerken van sollicitatiebrieven en C.V.’s

Afhandeling sollicitaties
Als wij sollicitatiebrieven en C.V.’s van personen ontvangen, dan zullen wij zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Gegevens uit sollicitatiebrieven en C.V.’s worden uitsluitend gebruikt om de sollicitant te beoordelen en eventueel uit te nodigen voor sollicitatie­gesprekken.
Sollicitatiebrieven en C.V.’s van personen die niet door de eerste selectie komen, worden binnen vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure uit onze database verwijderd. De sollicitatiebrieven en C.V.’s van sollicitanten die door ons worden uitgenodigd voor een gesprek worden binnen twee maanden nadat de sollicitatieprocedure ten einde is verwijderd uit onze database. Open sollicitaties worden gedurende een jaar bewaard.

Geautomatiseerde besluitvorming

GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V.) bij betrokken is. GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • MailChimp
 • Exactonline
 • Outlook


Gebied waarin de persoonsgegevens gebruikt worden

GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. gebruikt persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), met name in Nederland en België.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V.  zich aan die wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of het uitvoeren van diensten. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Google Adwords-advertenties van GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. bij Google zoek­resultaat­pagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar - en door Google opgeslagen op - servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. heeft hier geen invloed op. GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V.  en heeft u het recht op overdracht van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben in een computerbestand, naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw (persoons)gegevens of een intrekking van uw toestemming of uw bezwaar inzake de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mailadres: privacy@grosbv.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.
GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: 0900-2001201.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GROS hygiëne en schoonmaaksystemen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mailadres: mailing@grosbv.nl.